Izdelava elaboratov


V postopku pridobivanja koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije, v postopku gradnje in v postopku obratovanja mHE se pojavijo potrebe po izdelavi različnih elaboratov, prijav in podobnih dokumentov. S pomočjo naših s storitev boste uspešno in učinkovito prebrodili skozi številne administrativne labirinte. Na voljo imamo naslednje storitve:


Prijava na razpise za dodelitev koncesije za izrabo vode

Pravna podlaga: Uredba Vlade RS o podelitvi koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije
  • Prijava na razpis

Prijava na razpise za pridobitev investicijskih sredstev za gradnjo mHE

Pravna podlaga: Uredba Vlade RS o podelitvi koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije
  • Prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstva ali ugodnih kreditov

Prijava za pridobitev državnih podpor za proizvodnjo elektrike

Pravna podlaga: Energetski zakon, Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE, Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
  • Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo
  • Pridobitev državne podpore za proizvodnjo elektrike

Poslovnik o obratovanju in vzdrževanju vodnega objekta mHE

Pravna podlaga: Zakon o vodah, pravilnik o projektni dokumentaciji
  • Vodilna mapa
  • Prikaz objekta
  • Obratovalni pravilnik objekta
  • Program vzdrževanja vodnih objektov ter vodnih in priobalnih zemljišč

Želim več informacij

SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 MOST NA SOČI
Slovenia, EU

T: +386 5 3841 632
E: hydro@siapro.si

Kontaktirajte nas >


Spremljajte naše objave

      

Zaupajo nam
mHE Jerala
mHE v Srbiji
mHE Kavčič
mHE Hobovščica zajetje
mHE Kogoj
mHE Žaga
mHE Cerknica
mHE v Afriki
mHE Hobovščica
mHE Jerala
Uporabljamo piškotke (cookies), ker vam lahko tako omogočimo popolno uporabniško izkušnjo ob obisku naše spletne strani. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se