Projektiranje mHE


Postopek pridobivanja koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije je kar obsežen. Za vsako fazo postopka smo vam pripravili več paketov projektne dokumentacije:

 

Koncesija za izrabo vode

1. Idejna zasnova mHE
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o MHE in projektantih)
 • Načrt strojnih instalacji (Postavitve mHE v prostor in tehnična zasnova mHE)
2. Ponudba za pridobitev koncesije
 • Pisna pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za podelitev koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije
 • Priloge k pobudi za podelitev koncesije

Gradbeno dovoljenje

1. Projekzt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o mHE in projektantih, urbanistični del)
 • Načrt arhitekture (Tlorisi in prerezi zajetja , cevovoda, in strojnice, fasade, tehnični opisi)
 • Načrti gradbenih konstrukcij (Statični in pozicijski izračuni)
 • Načrti električnih inštalacij in električne opreme (Načrt krmiljenja mHE, načrt električnih instalacij, obdelava priključka mHE na javno omrežje)
 • Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme (Razpored in postavitev strojne opreme v mHE, načrti hidromehanske opreme, načrti turbine in generatorja)
 • Elaborati (Geodetski posnetek , Zasnova požarne varnosti)
2. Vodenje upravnega postopka
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,
 • Priprava in oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na UE

Uporabno dovoljenje

1. Projekt izvedenih del
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o izvedenih delih na mHE in projektantih, izjave projektantov)
 • Načrt arhitekture (Tlorisi in prerezi zajetja , cevovoda, in strojnice, fasade, tehnični opisi)
 • Načrti gradbenih konstrukcij (Statični in pozicijski izračuni)
 • Načrti električnih inštalacij in električne opreme (Načrt krmiljenja mHE, načrt električnih instalacij, obdelava priključka mHE na javno omrežje)
 • Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme (Razpored in postavitev strojne opreme v mHE, načrti hidromehanske opreme, načrti turbine in generatorja)
2. Dokazilo o zanesljivosti objekta
 • Osnovni podatki o dokazilu (Podatki o objektu in udeležencih pri graditvi objekta)
 • Izjava o zanesljivosti objekta
 • Dokazila o zanesljivosti (Dokazila izvajalcev o zanesljivosti objekta)
3. Vodenje upravnega postopka
 • Tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja

 

Želim več informacij

 
 
 
 
 
 
SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 MOST NA SOČI
Slovenia, EU

T: +386 5 3841 632
F: +386 5 3841 630
E: hydro@siapro.si

Kontaktirajte nas >


Spremljajte naše objave

    

Zaupajo nam
mHE v Afriki
mHE Kogoj
mHE Kavčič
mHE Hobovščica
mHE v Srbiji
mHE Hobovščica zajetje
mHE Jerala
mHE Žaga
mHE Cerknica
mHE v Afriki
Uporabljamo piškotke (cookies), ker vam lahko tako omogočimo popolno uporabniško izkušnjo ob obisku naše spletne strani. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se