Projektiranje mHE


Postopek pridobivanja koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije je kar obsežen. Za vsako fazo postopka smo vam pripravili več paketov projektne dokumentacije:

 

Koncesija za izrabo vode

1. Idejna zasnova mHE
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o MHE in projektantih)
 • Načrt strojnih instalacji (Postavitve mHE v prostor in tehnična zasnova mHE)
2. Ponudba za pridobitev koncesije
 • Pisna pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za podelitev koncesije za izrabo vode za proizvodnjo električne energije
 • Priloge k pobudi za podelitev koncesije

Gradbeno dovoljenje

1. Projekzt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o mHE in projektantih, urbanistični del)
 • Načrt arhitekture (Tlorisi in prerezi zajetja , cevovoda, in strojnice, fasade, tehnični opisi)
 • Načrti gradbenih konstrukcij (Statični in pozicijski izračuni)
 • Načrti električnih inštalacij in električne opreme (Načrt krmiljenja mHE, načrt električnih instalacij, obdelava priključka mHE na javno omrežje)
 • Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme (Razpored in postavitev strojne opreme v mHE, načrti hidromehanske opreme, načrti turbine in generatorja)
 • Elaborati (Geodetski posnetek , Zasnova požarne varnosti)
2. Vodenje upravnega postopka
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,
 • Priprava in oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na UE

Uporabno dovoljenje

1. Projekt izvedenih del
 • Vodilna mapa (Osnovni podatki o izvedenih delih na mHE in projektantih, izjave projektantov)
 • Načrt arhitekture (Tlorisi in prerezi zajetja , cevovoda, in strojnice, fasade, tehnični opisi)
 • Načrti gradbenih konstrukcij (Statični in pozicijski izračuni)
 • Načrti električnih inštalacij in električne opreme (Načrt krmiljenja mHE, načrt električnih instalacij, obdelava priključka mHE na javno omrežje)
 • Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme (Razpored in postavitev strojne opreme v mHE, načrti hidromehanske opreme, načrti turbine in generatorja)
2. Dokazilo o zanesljivosti objekta
 • Osnovni podatki o dokazilu (Podatki o objektu in udeležencih pri graditvi objekta)
 • Izjava o zanesljivosti objekta
 • Dokazila o zanesljivosti (Dokazila izvajalcev o zanesljivosti objekta)
3. Vodenje upravnega postopka
 • Tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja

 

Želim več informacij

 
 
 
 
 
 
SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 MOST NA SOČI
Slovenia, EU

T: +386 5 3841 632
E: hydro@siapro.si

Kontaktirajte nas >


Spremljajte naše objave

      

 
Zaupajo nam
mHE Kogoj
mHE Hobovščica zajetje
mHE v Afriki
mHE Cerknica
mHE Jerala
mHE Hobovščica
mHE v Srbiji
mHE Žaga
mHE Kavčič
mHE Kogoj
Uporabljamo piškotke (cookies), ker vam lahko tako omogočimo popolno uporabniško izkušnjo ob obisku naše spletne strani. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se